Anatomi 2019 Vize Soruları

1- Digestio nedir?
A) İngestio
B) Dışkılama
C) Sindirim
D) Emilim

Cevap: C) Sindirim

2- Yemek borusu uzunluğu ne kadardır?
A) 25 cm
B) 28 cm
C) 15 cm
D) 20 cm

Cevap: A) 25 cm


3- Duedonum uzunluğu
A) 25 cm
B) 15 cm
C) 12 cm
D) 23 cm

Cevap: A) 25 cm
NOT: Duedonum: 12 parmak bağırsağı olarak bilinir. Mideden hemen sonraki en
kalın ve en kısa barsak bölümüdür. İnce bağırsağın başlangıç kısmı olan duedonum ‘C’
şeklindedir ve yaklaşık 25 cm kadardır.

4- İnsan kaç ml sıvı boşaltır?
A) 2000 ml
B) 1000 ml
C) 1500 ml
D) 1600 ml

Cevap: C) 1500
NOT: Normal erişkin bir birey, günde yaklaşık 1500 ml idrar çıkarır ki bu durum alınan gıda
ve sıvıya göre değişir. Ortalama 300-450 ml idrar kapasitesi vardır
5- Vücutta ne oranda sıvı vardır?
A) 80-90
B) 60-70
C) 40-50
D) 50-60

Cevap: B) 60-70
NOT: Hayatın devamı için İnsan vücudunun % 60–70 kadarı sudur ve bu miktarın korunması gerekir. Normalde vücudun kaybettiği ve kazandığı su miktarı birbirine eşittir. Boşaltımda doğrudan görev alan organ böbreklerdir.

6- Üst ektremite kemiklerinden değildir?
A) clavicula
B) Coxae
C) Radius
D) scapulae

Cevap: B) Coxae

7- Hangi ünlü Yunan hekimi ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir?
A) Sartelis
B) Aristo
C) Hipokrates
D) Galen

Cevap: Galen

8- Pankreas salgısı nereye boşaltır?
A) Duedonum
B) İleum
C) Jejenum
D) Rektum

Cevap: A) Duedonum

9-Akciğerlerden kalbe temiz kanı hangi damar getirir?
A) Vena pulmonalis
B) Arteria pulmonalis
C) Aorta
D) Vena cava superior

Cevap: A) Vena pulmonalis

10- Kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncıdır?
A) Nabız
B) Küçük tansiyon
C) Büyük tansiyon

Cevap: Büyük tansiyon
NOT: Büyük Tansiyon: Kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncıdır. Normal bir erişkin insanda ortalama 120 mmHg

11- Ventilation nedir?
A) Havalandırma
B) Soluk borusu
C) Bronş
D) Ses telleri

Cevap: A) Havalandırma
12- İnsan vücudundaki en büyük arter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Venöz
B) Endokard
C) Aorta

Cevap: C) Aorta
13- Pelvis boşluğunu alttan kapatan kas ve bağ dokusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Labium Minus
B) Perine
C) Hymen
D) Klitoris

Cevap: B) Perine
NOT: Perine: Pelvis boşluğunu alttan kapatan, kas ve bağ dokusundan oluşan dokudur. Vulva arka kenarı ile anüs arasında uzanır.

14- Akciğerden ayrılan kollar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alveol
B) Plevra
C) Bronş

Cevap: C) Bronş
15- Omurga hangi kemiklerin birleşmesinden oluşur?
A) Omur
B) Tibia
C) Humerus

Cevap: A) Omur

16- Kemik oluşumlarından değildir?
A) Kaput
B) Epikondil
C) Sulcus
D) Gaster

Cevap: D) Gaster

Yorum Gönder

0 Yorumlar