Recaizade Mahmut Ekrem Hayatı

 

Recaizade Mahmud Ekrem;

1847 yılında İstanbul’da doğdu.
Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858’de ilköğrenimini tamamladı. Özel öğrenim görerek
yetişti. Mekteb-i İrfan’ı bitirdikten sonra (1858) girdiği Harbiye İdadisi’ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Resmi görevle Trablusgarp’a gönderildi. Öğretmenlik yaptı. 1908’de 2. Meşrutiyet’ten sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Ayrıca Şûrâ-yı Devlet, Meclis-i Âyân üyeliği ve Evkaf Nazırlığı yaptı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlandı. 1870’den sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870’te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871’de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher yayınlandı. Hayattayken üç oğlunun ve özellikle de Nijad'ın ölümü, onu yıktı, hayata küstürdü. Sanat için sanat anlayışını savundu. Eski-yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer aldı. 1914 yılında İstanbul'da vefat etti.

ESERLERİ:


Roman: Araba Sevdası 

Öykü: Saime, Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şemsa. Oyun: Afife Anjelik (İlk romantik dram), Atala Yahut Amerikan Vahşileri, Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır.

Ders Kitabı: Talim-i Edebiyat Eleştiri: Takdir-i Elhan, Zemzeme III Mukaddimesi

Şiir: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebâb, Zemzeme I-II-III, Tefekkür, Pejmürde, Nijad Ekrem, Nefrin.

Biyografi: Kudemaden Birkaç Şair Takrizat

Yorum Gönder

0 Yorumlar