Fatiha Suresi Okunuşu - Fatiha Suresi Türkçe Anlamı, Fazileti

Fatiha Suresi

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi halk tarafından Elham Duası olarak bilinir. Fatiha Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu ile birlikte Fatiha Suresi Diyanet meali yer almaktadır.


Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu;
Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.


Fatiha Suresi Anlamı;
Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Fatiha Suresi Arapça Yazılışı

Fatiha Suresi Okumanın Fazileti
Fatiha Suresi, İslam dininde en faziletli sureler içerisinde yer alır. Faziletleri arasında; başarılı olmak, yardım görmek, şefkat sahibi olmaya yöneltme gibi durumlar bulunur. Fatiha Suresi, kişinin düşmana üstün gelmesi, kötülüklerden korunması, mevki sahibi olması ve mülk edinmesi için okunabilen sureler arasında bulunur.
Fatiha Suresi Kaç Ayet ve Sayfa Ne Zaman İndirilmiştir? 

Kur'an’ın giriş suresi olan Fatiha, toplamda 7 ayetten oluşuyor. 1. sayfa içerisinde yer alır ve bu sayfada son bulur. Müdessir Suresi indikten sonra Mekke'de inmiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar