Finans Nedir?,Özellikleri Nelerdir?,Görevleri Nelerdir?

 FİNANS NEDİR?

Şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına gelmektedir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir şekilde kullanılmasını da kapsamaktadır.Finans Özellikleri Nelerdir?


Fonların Edinimi, Tahsisi ve Kullanılışı: Finansmanın işlevi şeklinde fonların kazanılması, tahsisi ve kullanımıyla alakalıdır. Bir işletme doğru kaynaklardan, doğru vakitte, doğru miktarlarla yeterli kaynağın bulunmasından emin olmalıdır. Her koşulda fon yükseltme şekline karar vermesi gerekir. Fonlar kazanıldıktan sonra, fonların türlü hizmetlere ve projelere tahsis edilmesi gerekir. İşin hedefi, tahsis edilen fonların, ne denli verimli ve etkili bir biçimde kullanıldığına bağlı olan kâr sağlamaktır.

Fonların Kanalize Edilmesi: Finansal sistemde, bütün ekonomilerde kritik bir husustur. Finans piyasası ve finansal sektörler, fazladan fonu olan kişilerin fonları, yatırımı yapabilir fonlara sahip olmayan kişilere kanalize etme görevini yerine getirmektedir.

Finansal Yönetim: Sahibin ekonomik refahını en üst düzeye çıkarmak, şirketlerin kabul ettiği finansal amaçtır. Bu yüzden finansman amaçları, işletmelere sürekli ve yeterli bir kaynak sağlaması ve sermaye tedarikçisine eşit bir getiri oranı elde edilmesidir. Finans; karlılık, emniyet, likidite ilkelerine göre sermayenin ve bulunan kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayıp destek olur. İç yatırım, iç kontroller ve finansman adına kesin bir sistemi sağlar.

Hissedarın Kazancını Üst Düzeye Çıkarmak: Herhangi bir işin hedefi, firmanın payının bedeliyle ölçülmüş yatırımcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarmaktır. Herhangi bir firmanın payının fiyatı, beklenen ve mevcut gelecek kazançlarının fonksiyonudur. Finans; kazançları ve politikayı en üst seviyeye çıkarmanın yollarını tanımlamaya destek olur.Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

  • Kısa ve uzun vadeli yatırım fikirleri üretmek.
  • Nakit bütçeyi hazırlamak
  • Muhasebe işlemlerini yönetmek
  • Fonları verimli kullanarak işletmenin varlığını sürdürmesini ve büyümesini sağlamak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar