TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM-YÖK

2023 Güncel TYT Türkçe Konuları;

 • Sözcük Anlamı

 • Söz Yorumu

 • Deyim ve Atasözü

 • Cümle Anlamı

 • Cümle Yorumu

 • Paragrafta Anlatım Teknikleri

 • Paragrafta Konu-Ana Düşünce

 • Paragrafta Yapı

 • Paragrafta Yardımcı Düşünce

 • Ses Bilgisi

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 • Sözcüğün Yapısı

 • Sözcük Türleri

 • Fiiller

 • Sözcük Grupları

 • Cümlenin Ögeleri

 • Cümle  Türleri

 • Anlatım Bozukluğu

Yorum Gönder

0 Yorumlar