AYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM-YÖK


YKS AYT Biyoloji Konuları


 • Yaşam Bilimi ve Biyoloji
 • -Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
 • -Canlıların Ortak Özellikleri
 • -Canlıların Yapısında Bulunan Ortak Bileşikler
 • Canlılar Dünyası
 • -Canlılığın Temel Birimi Hücre
 • -Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • -Canlı Alemleri ve Özellikleri
 • Güncel Çevre Sorunları
 • -Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 • -Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

 • Üreme
 • -Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • -Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • -Büyüme ve Gelişme
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
 • -Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Dünyamız
 • -Ekosistem Ekolojisi

 • İnsan Fizyolojisi
 • -Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
 • -Destek ve Hareket Sistemi
 • -Sindirim Sistemi
 • -Dolaşım Sistemleri
 • -Solunum Sistemi
 • -Üriner Sistem
 • -Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • -Komünite Ekolojisi
 • -Popülasyon Ekolojisi

 • Genden Proteine
 • -Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • -Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • -Canlılık ve Enerji
 • -Fotosentez
 • -Kemosentez
 • -Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre

Yorum Gönder

0 Yorumlar