AYT Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM-YÖK


2023 YKS-AYT COĞRAFYA-2 KONULARI;

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler
 • DOĞAL SİSTEMLER
 • -Doğa ve İnsan
 • -Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • -Coğrafi Konum
 • -Harita Bilgisi
 • -İklim Bilgisi
 • -Yerin Şekillenmesi
 • -Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
 • -Beşeri Yapı
 • -Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • -Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • -Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
 • -Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • -Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • -Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • -Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
 • -Bölge Türleri ve Sınırları
 • -Konum ve Etkileşim
 • -Coğrafi Keşifler

 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • -Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • -Doğal Afetler

Yorum Gönder

0 Yorumlar