AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM-YÖK


YKS AYT Matematik Konuları


 • Kümeler
 • -Kümelerde Temel Kavramlar
 • -Kümelerde İşlemler

 • Denklem ve Eşitsizlikler
 • -Gerçek Sayılar
 • -Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • –Üslü İfadeler ve Denklemler
 • -Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

 • Fonksiyonlar
 • -Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

 • Üçgenler
 • -Üçgenlerin Eşliği
 • -Üçgenlerin Benzerliği
 • -Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • -Dik Üçgen ve Trigonometri
 • -Üçgenin Alanı

 • Veri
 • -Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • -Verilerin Grafikle Gösterilmesi

 • Olasılık
 • -Basit Olayların Olasılıkları

 • Sayma
 • -Sıralama ve Seçme

 • Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamalar
 • -Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
 • -İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • -Dörtgenler ve Özellikleri
 • -Özel Dörtgenler

 • İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar
 • -İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

 • Polinomlar
 • -Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • -Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
 • -Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

 • Geometrik Cisimler
 • -Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri
 • Trigonometri
 • -Yönlü Açılar
 • -Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Analitik Geometri
 • -Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
 • -Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • -İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • -Fonksiyonların Dönüşümleri

 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • -İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • -İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

 • Çember ve Daire
 • -Çemberin Temel Elemanları
 • -Çemberde Açılar
 • -Çemberde Teğet
 • -Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Uzay Geometri
 • -Katı Cisimler

 • Olasılık
 • -Koşullu Olasılık
 • -Deneysel ve Teorik Olasılık
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • -Üstel Fonksiyonlar
 • -Logaritma Fonksiyonu
 • -Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • -Gerçek Sayı Dizileri

 • TÜREV
 • -Limit ve Süreklilik
 • -Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • -Türevin Uygulamaları

 • İNTEGRAL
 • -Belirsiz İntegral
 • -Belirli İntegral ve Uygulamaları

 • Trigonometri
 • -Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • -Trigonometrik Denklemler

 • Dönüşümler
 • -Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • -Çemberin Analitik İncelenmesi

Yorum Gönder

0 Yorumlar