Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Soru Dağılımı


Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Soru Dağılımı

 • Şiir
 • ANLATMAYA BAĞLI METİNLER
 • TİYATRO
 • ÖĞRETİCİ METİNLER
 • SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
 • EDEBİ SANATLAR
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
 • GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ
 • HALK EDEBİYATI
 • DİVAN EDEBİYATI
 • EDEBİYAT AKIMLARI
 • TANZİMAT EDEBİYATI
 • SERVET İ FÜNUN EDEBİYATI
 • FECR İ ATİ EDBİYATI
 • MİLLİ EDEBİYAT
 • BEŞ HECECİLER
 • CUMHURİYET DÖNEMİ
 • DÜNYA EDEBİYATI

Yorum Gönder

0 Yorumlar