TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı ÖSYM-YÖK

TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı • TARİH BİLİMİ

 • UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

 • İLK TÜRK DEVLETLERİ

 • İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI(13.YÜZYILA KADAR)

 • TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(10-13.YÜZYILLAR)

 • TÜRKİYE TARİHİ(11-13. YÜZYIL)

 • BEYLİKTEN DEVLETE(1300-1453)

 • DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600)

 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

 • AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)

 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

 • DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
 • DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
 • DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

 • SERMAYE VE EMEK

 • XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

 • 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

 • MİLLÎ MÜCADELE

 • ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

 • İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

 • II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

 • II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

 • TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

 • YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 

Yorum Gönder

0 Yorumlar