Anatomi 2019 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi çeşitli hormon salgılarını idare eder?

A) Hipofiz

B) Tükürük

C) Paratiroid

D) Gh

E) Tiroid

Cevap: A) Hipofiz

2) Kalbin kalp kası hücrelerinden oluşan orta kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Perikard

B) Miyokard

C) Endokard

D) Pendokard

E) Pyrokard

Cevap: B) Miyokard

3) Yemek borusunun uzunluğu ne kadardır?

A) 12,5 cm

B) 15 cm

C) 25 cm

D) 10 cm

E) 35 cm

Cevap: C) 25 cm

4) Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından değildir?

A) İntramural

B) Ampulle

C) Pubes

D) İnfundibulum

E) Fimbria

Cevap: C) Pubes
  
5) “Triküspit kapak” hangi organda yer alır?

A) Kalp

B) Akciğer

C) Karaciğer

D) Dalak

E) Mide

Cevap: A) Kalp

6) Böbreklerden oluşan idrarın, üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesane

B) Overler

C) Pankreas

D) Safra kesesi

E) Duedonum

Cevap: A) Mesane

7) Omurilik uzunluğu ne kadardır?

A) 40-50 cm

B) 80 cm

C) 100 cm

D) 110 cm

E) 120 cm

Cevap: A) 40-50 cm

8) 8) Beyin, duyu organları, solunum ve sindirim sistemlerinin başlangıç bölümlerini dış etkilere karşı koruyan kemikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüz Kemikleri

B) Baş Kemikleri

C) Kafatası Kemikleri

D) Temel Kemik

E) Duvar Kemik

Cevap: B) Baş Kemikleri
  
9) Akciğeri saran iki katlı zarın adı nedir?

A) Plevra

B) Dura mater

C) Sinoviyal

D) Meninks

E) Perikard

Cevap: A) Plevra

10) BOS nerede üretilir?

A) Omurilik

B) Plexus choroideus

C) Ventrikül

D) Pankreas

E) Akciğer

Cevap: B) Plexus choroideus

11) Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigot oluşumundan doğuma kadar olan dönemi inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makroskobik Anatomi

B) Fonksiyonel Anatomi

C) Embriyolojik Anatomi

D) Patolojik Anatomi

E) Normal Anatomi

Cevap: C) Embriyolojik Anatomi

12) Meme dokusunu süt yapımı için uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prolaktin

B) Oksitosin

C) ACTH

D) Tiroid

E) Paratiroid

Cevap: A) Prolaktin
  
13) Kol Sinir ağının Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plexus Brachialis

B) Plexus Pundendalis

C) Plexus Coccygeus

D) Sakralis

E) Cervicalis

Cevap: A) Plexus Brachialis

14) Aşağıdakilerden hangisi gözün bölümlerinden biri değildir?

A) Sklera

B) Koroid

C) Silier cisim

D) Papille fungiformes

E) Uvea

Cevap: D) Papille fungiformes

15) Solunum ve sindirim sisteminde görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burun

B) Dalak

C) Yutak

D) Gırtlak

E) Akciğer

Cevap: C) Yutak


16) Yaprak kıkırdak hangi organın bölümüdür?

A) Kalp

B) Yutak

C) Akciğer

D) Mide

E) Gırtlak

Cevap: E) Gırtlak
  
 
17) Kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duedonum

B) Çekum

C) İleum

D) Rektum

E) Kolon

Cevap: B) Çekum


18) Os Femur hangi kemiğin latince adıdır?

A) Kaval

B) Kol

C) Uyluk

D) Kamiş

E) Ayak

Cevap: C) Uyluk

19) Göğüs boşluğunda kalp, akciğerler, bronşlar, soluk borusu ve gırtlağa dallar veren sinir hangisidir?

A) Trigeminus

B) Facialis

C) Hypogiossus

D) Vagus

E) Opticus

Cevap: D) Vagus

20) Aurikula hangi organa ait bölümdür?

A) Göz

B) Ağız

C) Burun

D) Deri

E) Kulak

Cevap: E) Kulak

Yorum Gönder

0 Yorumlar