Anatomi 2022 Final Soruları


1. Aşağıdakilerden hangisi periferik sistem yapılarından biridir?A) Beyin sapı
B) Spinal
sinirler
C) Thalamus
D) Cerebellum
E) HipokampüsCevap : B) Spinal sinirler2. Nöronda (sinir hücresi) uyarıları alan kısımlara verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?A) Myelin
B) Ranvier boğumu
C) Çekirdek
D) Akson
E) DentritCevap : E) Dentrit3. Vücudu sağ ve sol olmak üzere 2 eşit parçaya ayıran düzleme verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?A) Planum coronale
B) Planum
medianum
C) Planum transversum
D) Planum sagittale
E) Planum
horizontale
Cevap : B) Planum medianum4. Aşağıdaki duyulardan hangisi talamusa uğramadan beyin korteksine
gider?A) Tat
B) Görme
C) Koku
D) Dokunma
E) İşitmeCevap : C) Koku
5. Solunum sisteminin işlevsel (solunum fonksiyonunu gerçekleştiren)
en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?A) Burun
B) Alveol yapısı
C) Akciğerler
D) Trachea (soluk
borusu)
E) AğızCevap : B) Alveol yapısı6. Ana safra kanalı olarak bilinen koledok kanalı (ductus
choledochus), sindirim kanallarının hangi kısmına açılmaktadır?A) İleum
B) Jejunum
C) Caecum
D) Duodenum
E) Mide
Cevap : D) Duodenum7. Modern anatominin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar
yapmış bilim insanı kimdir?A) Vesalius
B) Edison
C) Paracelsus
D) Einstein
E) MaximCevap : A) Vesalius8. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?A) Vertebral arter
B) Aorta
C) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
D) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)
E) Vena cava superiorCevap : E) Vena cava superior9. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan spinal sinirlerin oluşturduğu
ağ yapısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?A) Plexus
B) Nöron
C) Nucleus
D) Gangliyon
E) Arachnoid
Cevap : A) Plexus10. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?A) Yutak
B) Akciğerler
C) Burun
D) Ağız
E) BronşCevap : D) Ağız
11. Vücutta venin vene açıldığı (toplar damarın toplar damara
açıldığı) sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?A) Hücresel dolaşım
B) Lenfatik
dolaşım
C) Portal dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Küçük
dolaşımCevap : C) Portal dolaşım12. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?A) Duysal sinir
B) Motor sinir
C) Çoğunlukla duysal sinir
D)
Çoğunlukla motor sinir
E) Mikst
(karma) sinirCevap : E) Mikst (karma) sinir13. N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?A) Mimik kaslarına motor uyarı
B)
Görme duyusu
C) Koku duyusu
D) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
E) İşitme ve denge duyusu
Cevap : E) İşitme ve denge duyusu
14. Üriner ve genital sistemin ürogenital sistem olarak beraber ele
alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için
B) Üriner sistemin hormonal katkılarından dolayı
C) Aynı damardan beslendikleri için
D) Aynı lenfatiklere sahip oldukları için
E) Yakın komşuluklarından dolayıCevap : A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için
15. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?A) Çölyak arter
B) Aorta
C) Splenik arter
D) Mesenterik
arter
E) Hepatik arterCevap : B) Aorta
16. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik
aşağıdakilerden hangisidir?A) Frontal kemik
B) Mandibula
C) Occipital kemik
D) Temporal
kemik
E) Parietal kemikCevap : A) Frontal kemik
17. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osteosit
B) Nöron
C) Nefron
D) Purkinje
hücresi
E) AlveolCevap : C) Nefron18. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?A) Ethmoid kemik
B) Occipital
kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Parietal
kemikCevap : D) Temporal kemik19. Kalpte kaç adet ventrikül (karıncık) vardır?A) 4
B) 5
C) 2
D) 1
E) 3Cevap : C) 220. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından
değildir?A) Ağız
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Karaciğer
E) Yemek borusuCevap : D) Karaciğer
Yorum Gönder

0 Yorumlar