Anatomi 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

A) Beyin sapı
B) Spinal sinirler
C) Thalamus
D) Cerebellum
E) Hipokampüs

Cevap : B) Spinal sinirler

2. Nöronda (sinir hücresi) uyarıları alan kısımlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Myelin
B) Ranvier boğumu
C) Çekirdek
D) Akson
E) Dentrit

Cevap : E) Dentrit

3. Vücudu sağ ve sol olmak üzere 2 eşit parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum coronale
B) Planum medianum
C) Planum transversum
D) Planum sagittale
E) Planum horizontale

Cevap : B) Planum medianum

4. Aşağıdaki duyulardan hangisi talamusa uğramadan beyin korteksine gider?

A) Tat
B) Görme
C) Koku
D) Dokunma
E) İşitme

Cevap : C) Koku

5. Solunum sisteminin işlevsel (solunum fonksiyonunu gerçekleştiren) en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burun
B) Alveol yapısı
C) Akciğerler
D) Trachea (soluk borusu)
E) Ağız

Cevap : B) Alveol yapısı

6. Ana safra kanalı olarak bilinen koledok kanalı (ductus choledochus), sindirim kanallarının hangi kısmına açılmaktadır?

A) İleum
B) Jejunum
C) Caecum
D) Duodenum
E) Mide

Cevap : D) Duodenum

7. Modern anatominin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

A) Vesalius
B) Edison
C) Paracelsus
D) Einstein
E) Maxim

Cevap : A) Vesalius

8. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Aorta
C) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
D) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)
E) Vena cava superior

Cevap : E) Vena cava superior

9. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan spinal sinirlerin oluşturduğu ağ yapısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plexus
B) Nöron
C) Nucleus
D) Gangliyon
E) Arachnoid

Cevap : A) Plexus

10. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Yutak
B) Akciğerler
C) Burun
D) Ağız
E) Bronş

Cevap : D) Ağız

11. Vücutta venin vene açıldığı (toplar damarın toplar damara açıldığı) sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücresel dolaşım
B) Lenfatik dolaşım
C) Portal dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Küçük dolaşım

Cevap : C) Portal dolaşım

12. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Duysal sinir
B) Motor sinir
C) Çoğunlukla duysal sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Mikst (karma) sinir

Cevap : E) Mikst (karma) sinir

13. N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mimik kaslarına motor uyarı
B) Görme duyusu
C) Koku duyusu
D) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
E) İşitme ve denge duyusu


Cevap : E) İşitme ve denge duyusu


14. Üriner ve genital sistemin ürogenital sistem olarak beraber ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için
B) Üriner sistemin hormonal katkılarından dolayı
C) Aynı damardan beslendikleri için
D) Aynı lenfatiklere sahip oldukları için
E) Yakın komşuluklarından dolayı

Cevap : A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için

15. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

A) Çölyak arter
B) Aorta
C) Splenik arter
D) Mesenterik arter
E) Hepatik arter

Cevap : B) Aorta

16. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frontal kemik
B) Mandibula
C) Occipital kemik
D) Temporal kemik
E) Parietal kemik

Cevap : A) Frontal kemik

17. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteosit
B) Nöron
C) Nefron
D) Purkinje hücresi
E) Alveol

Cevap : C) Nefron

18. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?

A) Ethmoid kemik
B) Occipital kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Parietal kemik

Cevap : D) Temporal kemik

19. Kalpte kaç adet ventrikül (karıncık) vardır?

A) 4
B) 5
C) 2
D) 1
E) 3

Cevap : C) 2

20. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

A) Ağız
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Karaciğer
E) Yemek borusu

Cevap : D) KaraciğerYorum Gönder

0 Yorumlar