deprem öncesi, anı ve sonrası alabileceğiniz önlemler - AFAD


  face="Roboto, sans-serif"
style="background-color: white; color: #13183e; font-size: 1.25rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; text-align: justify;"
>DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
>


style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
>

 • Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler
  iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere
  yapılmamalıdır.


 • Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine
  ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak)


 • İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina
  yapılmamalıdır.


 • Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.


 • Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.


 • Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalı.


 • Konutlara deprem sigortası yaptırılmalı.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan
  kaynaklanacak hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev
  içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:


  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek
  için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.


 • Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere
  sabitlenmelidir.


 • Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara
  sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa,
  çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.


 • Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere
  ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve
  kanca ile asılmalıdır.


 • İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak
  sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.


 • Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyaların altına metal profil koyarak
  bunların kayması önlenmelidir.


 • Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve
  kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu,
  belirleyici etiketler konulmalıdır.


 • Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve
  şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine
  yerleştirilmelidir.


 • Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik
  hale getirilmelidir.


 • Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan
  kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış
  yolu üzerinden kaldırılmalıdır.


 • Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar
  kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar
  aydınlatılmalıdır.


 • Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına
  konulmamalı, karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.


 • Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete
  hazırlık planları” yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden
  geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin
  tatbikatları yapılmalıdır.


 • Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile
  iletişimin nasıl sağlanacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin
  ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, dışında
  ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.


 • Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi,
  diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su
  geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu evrakların bir örneği de
  bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.


 • Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya iş yerinin özelliği ve
  büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve
  periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; list-style-type: circle; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px;"
  >

 • Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

 • Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

 • Duvara sıkıca sabitlenmelidir.


 • Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.


 • Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.


 • Binalarda asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası
  asılmalıdır.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  Kesinlikle panik yapılmamalıdır.


  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.


 • Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli
  koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına
  çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.


 • Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile
  korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.


 • Güvenli bir yer bulup, diz üstü  style="box-sizing: border-box; font-size: 0.938em; font-weight: bolder;"
  >ÇÖK, 
  >Başını ve enseni koruyacak şekilde  style="box-sizing: border-box; font-size: 0.938em; font-weight: bolder;"
  >KAPAN, 
  >Düşmemek için sabit bir yere style="box-sizing: border-box; font-size: 0.938em; font-weight: bolder;"
  > TUTUN
  >


 • Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

 • Balkona çıkılmamalıdır.


 • Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

 • Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.


 • Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.


 • Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.


 • Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya
  alınmalıdır.


 • Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde;
  ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve
  maddelerden uzaklaşılmalıdır.


 • Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve
  ısıtıcılar söndürülmelidir.


 • Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak
  bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine
  gidilmelidir.


 • Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında;
  koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde  style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"
  >ÇÖK-KAPAN-TUTUN
  > hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.


 • Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar
  diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen
  tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.


 • Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında
  bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir
  ortama geçilmelidir.


 • Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli
  olunmalıdır.


 • Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek
  tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

 • Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz; style="box-sizing: border-box;"
  />- Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır.
  Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde
  beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir. style="box-sizing: border-box;"
  />- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da
  enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı,
  kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık
  alanlara gidilmelidir.


 • Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç
  durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip,
  ellerle baş ve boyun korunmalıdır.  style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"
  >(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
  >


 • Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak,
  ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi
  büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde
  olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde
  ezilebilirsiniz.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ: > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe
  kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size
  çarpabilir.


 • Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı,
  korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli
  tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 1.25rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >KAPALI ALANDAYSANIZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
 • Önce kendi emniyetinizden emin olun.


 • Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.


 • Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir.
  Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve
  kapıları açın. Hemen binayı terk edin.


 • Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.


 • Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.


 • Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete
  geçin.


 • Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları
  dinleyin.


 • Cadde ve sokakları  acil yardım araçları için boş bırakın.


 • Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler
  zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı
  binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar
  hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde
  yapılması gerekenler yapılmalıdır.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >AÇIK ALANDAYSANIZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >

 • Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.


 • Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.


 • Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.


 • Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.


 • Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere
  -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.


 • style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #13183e; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 0.875rem; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; line-height: 1.2; margin-bottom: 0.5rem; margin-top: 0px; text-align: justify;"
  >
  > >YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ; > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #4f4f4f; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px;"
  >

 • Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.


 • Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak
  hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size
  ulaşmak için çaba gösterecektir.


 • Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol
  altında tutun.


 • El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına,
  zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.


 • Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve
  onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın. • > > href="https://www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyor-musunuz"
  rel="nofollow"
  target="_blank"
  >AFAD web sitesinden alınmıştır
  >. > >

  style="background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-variant-ligatures: no-common-ligatures; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px;"
  >


 • href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaga2X--zuOOfe3Maf8Ls5CdFeSJa9kUlqcZUX4HMQ51-ar4iahIq3CLJ7YPOhaeRAzldium0smdhdEi7UuKKp2CsGBv_gaamci-qvLww-hKNvtXz-jtLpXV92j2-3DJ0If-n31ZGE2L1ddHzc5WvbVP9LNB9nVuZKg1NtsNkdIuU0sCPmJelfGsPG/s711/images%20(1).jpeg"
  style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"
  > border="0"
  data-original-height="431"
  data-original-width="711"
  src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaga2X--zuOOfe3Maf8Ls5CdFeSJa9kUlqcZUX4HMQ51-ar4iahIq3CLJ7YPOhaeRAzldium0smdhdEi7UuKKp2CsGBv_gaamci-qvLww-hKNvtXz-jtLpXV92j2-3DJ0If-n31ZGE2L1ddHzc5WvbVP9LNB9nVuZKg1NtsNkdIuU0sCPmJelfGsPG/s16000/images%20(1).jpeg"
  /> • Yorum Gönder

  0 Yorumlar